Mâm xoay 180

Giá: 2.580.000đ

Sale: 1.290.000đ

inox mờ

R735* S580* C700-900

Mâm xoay 270

Giá: 2.820.000đ

Sale: 1..410.000đ

inox mờ

R715* S580* C700-900

Mâm xoay 360B

Giá: 2.950.000đ

Sale: 1.475.000đ

inox mờ

R600* S580* C700-900

Mâm xoay 360

Giá: 3.080.000đ

Sale: 1.540.000đ

inox mờ

R720* S580* C700-900

Kệ góc liên hoàn trái/phải dạng nan

Giá: 10.800.000đ

Sale: 5.400.000đ

inox 304

R900-1000* S465* C650

Kệ góc liên hoàn trái/phải dạng hộp

Giá: 9.500.000đ

Sale: 4.750.000đ

inox 304

R900-1000* S465* C650