Tủ kho 2 tầng dạng hộp. MKH.245

Giá: 5.800.000đ

Sale: 2.900.000đ

R 415 * S 465* C 650 mm

inox304

Tủ kho 2 tầng dạng nam. MHN.245

Giá: 5.600.000đ

Sale: 2.800.000đ

R 415 * S 465* C 650 mm

inox mờ

Tủ kho 6 tầng dạng nan. MKN.645

Giá: 12.500.000đ

Sale: 6.250.000đ

R 415 * S 465* C (1650-1950)mm

inox304

Tủ kho 6 tầng dạng hộp. MKH.645

Giá: 9.800.000đ

Sale: 4.900.000đ

R 415 * S 465* C (1650-1950)mm

inox304